top of page
RdeB

ricardo de barreiro

ILLOTES/ISLOTES

Retratos de illotes humanos que flotan á marxe no medio do mar./

Retratos de islotes humanos que flotan al margen en medio del mar.

Á hora acordada

AMORES AUTODIDACTAS

Unha travesía emocional a través da tinta, da acuarela e do acrílico para abrirse de poros./

Unha travesía emocional a través de la tinta, de la acuarela y del acrílico para abrirse de poros./

Ricardo de Barreiro

ECO-GRAFÍAS DO DESAMOR

Reflexións a cor para o auto-coñecemento e a reconstrución persoal./

Reflexiones en color para el auto-conocimiento y la reconstrucción personal.

Ricardo de Barreiro

ASTROGARABATOS

Rexistro de experimentos e esbozos ao longo do tempo./

Registro de experimentos y bocetos a lo largo del tiempo.

Ricardo de Barreiro

contacto

© Ricardo de Barreiro

bottom of page