ricardo de barreiro

RdeB

ASTROGARABATOS

Rexistro de experimentos e esbozos ao longo do tempo./

Registro de experimentos y bocetos a lo largo del tiempo.

Caderno persoal/cuaderno personal

© Ricardo de Barreiro

Obras: RdeB

Astrogarabato #01

ASTROGARABATO #01

Astrogarabato #02

ASTROGARABATO #02

Astrogarabato #03

ASTROGARABATO #03

Astrogarabato #04

ASTROGARABATO #04

Astrogarabato #05

ASTROGARABATO #05

Astrogarabato #06

ASTROGARABATO #06

Astrogarabato #07

ASTROGARABATO #07

Astrogarabato #09

ASTROGARABATO #09

Astrogarabato #10

ASTROGARABATO #10

Astrogarabato #14

ASTROGARABATO #14

Astrogarabato #15

ASTROGARABATO #15

Astrogarabato #16

ASTROGARABATO #16

Astrogarabato #19

ASTROGARABATO #19

Astrogarabato #20

ASTROGARABATO #20

Astrogarabato #21

ASTROGARABATO #21

Astrogarabato #22

ASTROGARABATO #22

ASTROGARABATO #23

ASTROGARABATO #25

ASTROGARABATO #29

ASTROGARABATO #32

ASTROGARABATO #34

ASTROGARABATO #35

ASTROGARABATO #36

ASTROGARABATO #37

ASTROGARABATO #38

ASTROGARABATO #39

ASTROGARABATO #40

contacto

© Ricardo de Barreiro