ricardo de barreiro

RdeB

SOBRE O DESAMOR E OUTRAS MARICONADAS

Un poemario ilustrado para cicatrizar as feridas do mundo que nos toca vivir./

Un poemario ilustrado para cicatrizar las heridas del mundo que nos toca vivir.

1ª Edición 2013

© Toxosoutos S.L.

© Ricardo de Barreiro

Ilustracións/ilustraciones & textos: RdeB

Edición: Toxosoutos S.L.

Maquetación: Gráficas Sementeira

Impresión & encadernación/encuadernación: Gráficas Sementeira

Desamor

...E xusto hoxe

   cando máis chove

   tirei a toalla

   para secarme.

Desamor
Desamor
Desamor

contacto

© Ricardo de Barreiro