RdeB

ricardo de barreiro

A+A

Un audio-cuaderno de artista para navegar pola marea máis suxestiva e bravía: o amor./

Un audio-caderno de artista para navegar por la marea más sugerente y bravía: el amor.

1ª Edición 2018

2ª Edición 2019

© Ricardo de Barreiro

Ilustracións/ilustraciones & textos: RdeB

Gravación poemas/grabación poemas & ambientación sonora: Guillerme Fernández

Edición: Ricardo de Barreiro

Maquetación: ti+eu

Impresión & encadernación/encuadernación: Norprint

Prezo/precio: 25.00€

Punto de venta: En presentacións/en presentaciones

Os mundos de Carlota (SCQ)

https://goo.gl/maps/SzzhfhtaVR12

Librería Eixo (Ourense)

https://goo.gl/maps/cDeSx55v7DuWYUBs9

A+A

Ricardo é un artista non porque teña arte, senón porque a arte o ten a el./

Ricardo es un artista no porque tenga arte, si no porque el arte lo tiene a él.

ROSSOMARINO

 

Tenrura cómplice e xenuína. Nunca vira unha obra iluminar tantas miradas./

Ternura cómplice y genuína. Nunca había visto una obra iluminar tantas miradas.

NATALIA IBÁÑEZ

 

Toda unha tormenta de emocións que che fai vibrar./

Toda una tormenta de emociones que te hace vibrar.

MACA

 

Unha experiencia da que gardo as luces e as sombras.

E o sorriso. E a sorpresa. E as apertas. E da que saín tremendamente feliz./

Una experiencia de la que guardo las luces y las sombras.

Y la sonrrisa. Y la sorpresa. Y los abrazos. Y de la que salí tremendamente feliz.

ICO

A+A
A+A
A+A
A+A
A+A
A+A
A+A
A+A
A+A

contacto

© Ricardo de Barreiro